Πολιτική απορρήτου
1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απορρήτου
Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου, επιβεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτόν τον ιστότοπο και όχι για άλλες εταιρείες ή άτομα που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να συνδεθείτε με ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτοι, ο καθένας από τους οποίους είναι ιδιώτης. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας τους και δεν σχετίζεται με την εταιρεία μας.
2. Γνωστοποίηση των νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(1) Σκοπός της συλλογής: Συνεργασία με τρίτους για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την εταιρεία, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση πελατών, τη διαχείριση μελών και άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης.
(2) Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών: κατηγορίες ταυτοποίησης (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), κατηγορίες χαρακτηριστικών (ηλικία, φύλο, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.), κατηγορίες κοινωνικού πλαισίου (ενδιαφέροντα, ελεύθερος χρόνος, τρόπος ζωής, καταναλωτικές συνήθειες κ.λπ.), άλλες (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλληλογραφίας, μηνύματα ιστότοπου, πληροφορίες παρακολούθησης που καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα κ.λπ.)
(3) Περίοδος χρήσης των προσωπικών δεδομένων: έξι μήνες μετά τη λήξη και τον τερματισμό της ιδιότητας μέλους του παρόντος δικτυακού τόπου- εάν δεν είναι μέλος, έξι μήνες μετά την εξαφάνιση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα.
(4) Περιοχή χρήσης των προσωπικών δεδομένων: η τοποθεσία της επιχείρησης και του κεντρικού υπολογιστή της εταιρείας.
(5) Σε ποιον χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα: στην εταιρεία και σε τρίτους συμβεβλημένους με την εταιρεία (π.χ. προμηθευτές που παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη, ταμειακή ροή ή δώρα εκδηλώσεων, εκθέματα)- εάν η εταιρεία τα συλλέγει από κοινού με άλλους προμηθευτές, αυτό αναφέρεται στη συλλογική εκστρατεία συλλογής.
(6) Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα: σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται και την παρούσα πολιτική απορρήτου.
(7) Πώς χρησιμοποιούνται τα δικαιώματα δεδομένων χρήστη: Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να ζητήσετε πρόσβαση, να ζητήσετε αντιγραφή, να ζητήσετε προσθήκες ή διορθώσεις, να ζητήσετε την παύση της συλλογής, επεξεργασίας ή χρήσης και να ζητήσετε τη διαγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(8) Προαιρετική περιγραφή των προσωπικών δεδομένων: Εάν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, οι σχετικές σελίδες ή τα έγγραφα δηλώνονται ως προαιρετικά, μόνο για να σας παρέχουν καλύτερη εμπειρία χρήσης αυτού του ιστότοπου και δεν επηρεάζουν το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.
3. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Με τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μπορεί να δημοσιεύσει ορισμένες πληροφορίες από αυτόν τον ιστότοπο στη σελίδα πληροφοριών για τις εκδηλώσεις της κοινότητάς σας μέσω του Facebook ή παρόμοιων συστημάτων κοινωνικής υπηρεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τη δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών, παρακαλούμε μην κάνετε κλικ στο κουμπί opt-in και μην χρησιμοποιείτε την κοινότητα. Εάν δεν συμφωνείτε με την ανάρτηση αυτών των πληροφοριών, μην κάνετε κλικ στο κουμπί opt-in ή χρησιμοποιήστε τον μηχανισμό συμμετοχής της υπηρεσίας κοινότητας για να αφαιρέσετε αυτές τις πληροφορίες ή να αρνηθείτε να συνεχίσετε να τις αναρτάτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία και θα σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε το ζήτημα.
Η Εταιρεία δεν θα παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους αυθαίρετα, παρά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων από τις δικαστικές, εισαγγελικές ή αρμόδιες αρχές ή σε συνδυασμό με τους τρίτους προμηθευτές της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία ή ο παρών ιστότοπος αποκτηθεί από άλλο τρίτο μέρος ή περιουσιακό στοιχείο, με αποτέλεσμα την αλλαγή των δικαιωμάτων διαχείρισης, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει εκ των προτέρων τις σχετικές λεπτομέρειες στον παρόντα ιστότοπο και το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών χρήστη που ανήκουν στην Εταιρεία ενδέχεται να μεταβιβαστεί σε τρίτο μέρος σύμφωνα με τους όρους της αλλαγής των δικαιωμάτων διαχείρισης. 4. Τεχνολογία προσωρινής αποθήκευσης
Για σκοπούς μελλοντικής ταυτοποίησης, η Εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε cookies στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αποφασίσετε αν θα επιτρέψετε τη χρήση της τεχνολογίας cookie, ρυθμίζοντας τον προσωπικό σας υπολογιστή ή τη συσκευή σας στο διαδίκτυο. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσχέρεια ή να περιορίσει ορισμένες λειτουργίες κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου.
5. Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια
Οι υπάλληλοί μας θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που χρειάζεται προκειμένου να σας παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Για να προστατεύσετε την ασφάλεια του λογαριασμού σας και των προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλείστε να μην παρέχετε τον προσωπικό σας αριθμό λογαριασμού και κωδικό πρόσβασης σε τρίτους ή να τους επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για να υποβάλουν αίτηση για αριθμό λογαριασμού και κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν το κάνετε, θα είστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες. Εάν ο λογαριασμός και ο κωδικός πρόσβασής σας έχουν παραβιαστεί Σε κάθε περίπτωση, παρακαλείστε να αλλάξετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας ή να ενημερώσετε την Εταιρεία για την αναστολή του λογαριασμού σας (η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει να ελέγξει τα προσωπικά σας στοιχεία). Το Διαδίκτυο δεν αποτελεί ασφαλές περιβάλλον για τη μετάδοση πληροφοριών. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποφύγετε να παρέχετε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες σε άλλους ή να τις αποκαλύπτετε δημοσίως στον ιστότοπο.
6. Προστασία των ανηλίκων
Αυτός ο ιστότοπος δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για ανηλίκους/παιδιά. Οι ανήλικοι που συναινούν στη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα πρέπει να το κάνουν μέσω του ίδιου νόμιμου εκπροσώπου ή κηδεμόνα. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο κηδεμόνας μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία να σταματήσει τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση ορισμένων ειδικών λογαριασμών και σχετικών προσωπικών πληροφοριών.
7. Πολιτική απορρήτου
Εάν υπάρξουν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, θα ειδοποιηθείτε για τις ουσιαστικές αλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του μηνύματος κειμένου που έχετε παράσχει και οι αλλαγές θα αναρτηθούν σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές ή τροποποιήσεις, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου και επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σας ενημερώνουμε ότι θα σταματήσουμε να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.