Υπηρεσίες
Όροι και Προϋποθέσεις Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα αγορών Πριν κάνετε την πρώτη σας αγορά, διαβάστε και συμφωνήστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τη διαδικασία αγορών συμπληρώνοντας τα βασικά σας στοιχεία. Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία αγορών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης στο σύνολό τους. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους ή μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλούμε να μην συμπληρώσετε τις βασικές πληροφορίες και να μην ολοκληρώσετε τη μετέπειτα διαδικασία αγορών.
Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τους Όρους Χρήσης της Πλατφόρμας από καιρό σε καιρό για να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές ανάγκες. Η Εταιρεία δεν θα σας ειδοποιήσει ξεχωριστά, εκτός εάν αυτό επηρεάζει ουσιαστικά το δικαίωμά σας να ολοκληρώσετε μια αγορά. Η τελευταία έκδοση των παρόντων Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα της Πλατφόρμας ή στον σύνδεσμο προς τη σελίδα εγγραφής. Μπορείτε να το διαβάζετε λεπτομερώς κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά για να προστατεύετε τα δικαιώματά σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να αποδεχθείτε τις σχετικές τροποποιήσεις και αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις ή τις αλλαγές στους όρους χρήσης της Πλατφόρμας, παρακαλείστε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις σχετικές υπηρεσίες της Πλατφόρμας.
Εάν είστε κάτω των 20 ετών, διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης της Πλατφόρμας και συμφωνήστε με τις σχετικές διαδικασίες αγορών με τη συνοδεία των γονέων, της μητέρας ή του κηδεμόνα σας. Εσείς και ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο κηδεμόνας σας συμφωνείτε ότι τυχόν μεταγενέστερες αγορές που πραγματοποιούνται στην Πλατφόρμα είναι απαραίτητες για την καθημερινή σας ζωή και ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου ή του κηδεμόνα σας.
[Κωδικός πρόσβασης λογαριασμού
1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών, η πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσει το email ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που συμπληρώνετε στην εφαρμογή ως λογαριασμό σας, θα επιλέξετε ένα σύνολο κωδικών πρόσβασης ως την προσωπική σας ταυτότητα σύνδεσης. Μπορείτε να αλλάξετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης όπως απαιτείται. Μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης με άλλες πλατφόρμες και αλλάζετε συχνά τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης για να διατηρήσετε την ασφάλεια του λογαριασμού σας.
2. Συμφωνείτε να διατηρείτε τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας ασφαλή, όπως ενδεικτικά: να μην αποκαλύπτετε τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους, να μην μοιράζεστε τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας με άλλους και να αποσυνδέεστε από την Πλατφόρμα όταν είναι απαραίτητο. Εκτός από την περίπτωση αποδεδειγμένης παράνομης χρήσης από τρίτους, πρέπει να αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη σύνδεση με τον σωστό λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει και να μην αρνείστε αυθαίρετα τις συναλλαγές.
3、Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι βασικές πληροφορίες που συμπληρώνετε είναι οι σωστές και πλήρεις πληροφορίες σας και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε πληροφορίες άλλων ατόμων. Εάν παραβιάσετε την ανωτέρω εγγύηση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας και να σας αρνηθεί να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
4. Εάν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιηθεί ή υπεξαιρεθεί με δόλιο τρόπο, θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Εταιρεία για να αποφύγετε περαιτέρω ζημία. Η Εταιρεία θα συνδράμει στην αναστολή των σχετικών συναλλαγών και της επακόλουθης χρήσης του λογαριασμού και θα επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης για να καταστεί δυνατή η χρήση του λογαριασμού σύμφωνα με το αίτημά σας, αφού διευκρινιστεί το πρόβλημα χρήσης του λογαριασμού.
[Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
E Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες και μάρκετινγκ που σχετίζονται με την εταιρεία κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια συναλλαγή ή συμμετέχετε σε μια δραστηριότητα. Ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της lativ για αξιοσημείωτα θέματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.
Συμφωνείτε ότι ενδέχεται κατά καιρούς να στέλνουμε πληροφορίες για προϊόντα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε, να διαγραφείτε ή να τροποποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις εγγραφής, μπορείτε να το κάνετε με σύνδεση σε αυτή την πλατφόρμα (αρχική σελίδα/ενημερωτικό δελτίο εγγραφής) ή με διαγραφή.
Η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεν θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα παράνομα, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Πλατφόρμας, την Πολιτική απορρήτου ή τις νομικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία μπορεί να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία στις αρμόδιες αρχές ή να ισχυριστεί ότι τα δικαιώματά της έχουν παραβιαστεί και να ζητήσει από τρίτους να λάβουν επίσημα έγγραφα από τις δικαστικές αρχές στις ακόλουθες περιπτώσεις.
1. εάν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό ή από την εισαγγελία, τις δικαστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες αρχές βάσει νομικών διαδικασιών,
2, για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων άλλων πελατών ή τρίτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
3, για να διατηρηθεί η κανονική λειτουργία της πλατφόρμας,
4、Παροχή στην Εταιρεία των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις ταμειακές ροές, τα logistics ή άλλα τρίτα μέρη ή συνεργαζόμενους κατασκευαστές των σχετικών υπηρεσιών,
5, ο χρήστης έχει οποιαδήποτε παραβίαση των κυβερνητικών νόμων ή των όρων χρήσης της πλατφόρμας. Η Πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες πλατφόρμες ως αποτέλεσμα διαφημίσεων ή άλλων συνεργατικών δραστηριοτήτων προώθησης. Εάν κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους προς άλλες πλατφόρμες, οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας δεν θα ισχύουν. Πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας αν οι σχετικοί όροι της Πλατφόρμας είναι επαρκείς για την προστασία των δικαιωμάτων σας πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας.
[Μέθοδος ειδοποίησης].
Συμφωνείτε ότι οι συναλλαγές μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας ή τις αγορές θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Εταιρεία μπορεί να σας ειδοποιήσει για τις προθέσεις της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εσείς μπορείτε να ειδοποιήσετε την Εταιρεία για τις προθέσεις σας μέσω της Πλατφόρμας.